Algemene voorwaarden Taaltrainingen Olijhoek-Valk

Keurmerken

Taalbureau Olijhoek en Valk staat geregistreerd in het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Dit betekent dat Taalbureau Olijhoek & Valk aan alle eisen voldoet om onderwijs btw-vrij te mogen aanbieden.

BV NT2 staat voor Beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal. Deze vereniging geeft certificaten aan NT2-docenten die bewezen competent zijn. Anja en Vita zijn beiden in het bezit van dit certificaat.
Daarnaast beschikt Vita over een BKO: Basiskwalificatie onderwijs. De BKO is een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten. Zij heeft aantoonbaar gemaakt bekwaam te zijn in het ontwerpen en uitvoeren van universitair onderwijs, een certificaat dat erkend wordt door alle Nederlandse universiteiten. Anja heeft de didactische aantekening voor het BVE-veld en heeft een certificaat om les te geven in het hbo (Interactum).

Voorwaarden en reglementen

Als u met Taalbureau Olijhoek & Valk in zee gaat, vragen wij u akkoord te gaan met een aantal voorwaarden en reglementen. U kunt deze hier nalezen:

Algemene voorwaarden Taaltrainingen Olijhoek-Valk
Algemene voorwaarden (muv taaltrainingen) Olijhoek-Valk
Privacyreglement
� Klachtenreglement