Wat doen wij: taaltrainingen

Uw vraag

We bieden taaltrainingen op maat voor iedereen die de Nederlandse taal wil leren of zijn/haar taalniveau wil verhogen.

  • U bent (partner van een) expat en u wilt de taal leren om u te kunnen redden in de maatschappij en daarmee uw persoonlijke netwerk te vergroten.
  • U bent inburgeraar die de taal wil leren om het inburgeringsexamen (ERK-niveau A2) of een Staatsexamen NT2 te halen (ERK-niveau B1 of B2) om zo in aanmerking te komen voor een Nederlands paspoort.
  • U bent moedertaalspreker van het Nederlands. U wilt voor uw werk de taal beter beheersen om zo uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Te denken valt aan schriftelijk rapporteren, zakelijk e-mailen, telefoneren, presenteren, voorbereiden op een examen of taalverhoging naar ERK-niveau C1.

Taalbureau Olijhoek & Valk doet zijn uiterste best om u uw doel te laten behalen. Dit kan echter alleen met inzet en goede motivatie van uzelf!

Onze aanpak

  • Eerste contact: telefonisch of via de mail geeft u aan dat u (of uw medewerker) een taaltraining nodig heeft.
  • Intakegesprek: een intakegesprek geeft ons inzicht in uw leerdoel, uw taalniveau en uw ervaring met het leren van andere talen. Dit kan zowel op locatie als telefonisch.
  • Offerte: een inzichtelijke offerte volgt waarin we onze aanpak, de inhoud van de lessen en het lesmateriaal beschrijven, evenals het doel en de specificering van wanneer dit doel behaald is. De training is op maat gemaakt en houdt rekening met uw leervraag.
  • Training: na akkoord starten we met de training, bij u of bij ons op kantoor, of bijvoorbeeld via Skype. De training wordt geëvalueerd. U ontvangt een certificaat van deelname.

Neem voor meer informatie en/of een vrijblijvend gesprek contact met ons op.
Wij zijn graag uw partner in taal!